Vreme kao imperativ – brzina reakcije na upit

Podelite sa prijateljima

Danas je zahvaljujući visokim tehnologijama, reklama moguća svuda i dostupna svakome samo je bitno na koji način će biti prezentovana krajnjem potrošaču. Uspešnost preduzeća se zasniva na poznavanju potreba tržišta, usaglašavanju svojih mogućosti sa potrebama i zahtevima istog i uočavanju novih šansi. Drugim rečima, preduzeće mora da se prilagođava zahtevima tržišta i veoma je važno da to radi brzo. Zašto je važno brzo regovati, a da pritom to bude smisleno i dobro urađeno? Da bi ispoštovali ovo pitanje vi zapravo morate biti fokusirani, imati jako dobar i uigran tim koji zna šta radi i koji je spreman da ”isporuči” reakciju brzo. Na taj način vi zapravo pokazujete da ste uveliko prisutni u svim sferama jednog društva, pokazujete da pratite tržište i konkurenci-ju. Pokazujete da ste otvoreni za nove momente, ali i da šaljete jasnu poruku javnosti na aktuelnu vest ili događaj. Uz to su potrošači sve zahteviniji i obrazovaniji, sve više svesni svojih potreba.
Zbog svih navedenih razloga, vreme je za marketing veoma važna stavka. Poslovi u marketingu su uglav-nom vezani za tačne datume, rokove, precizne informacije, tačne dimenzije… znači skoro uvek kombinacija brzine, spretnosti i tačnosti. To znači da je potrebna brzina da se reaguje na ideju, spretnost da se ideja iznese na pravi način u vremenskom roku a da sve to bude dobro uklopljno, oglašeno, najavljeno i da lepo izgleda. Morate imati dobru sinhronizaciju između svoje službe i izvođača na terenu. Kompanija koja organizuje marketinške aktivnosti mora naći partnera koji može da prati njihovu dinamiku radova.
Kompanija Gomex štampu velikog formata koristi za brendiranje svojih objekata, vozila i distributivnih centara. Vrlo značajnu ulogu u prodajnim akcijama ima štampa plakata i bilborda koji direktno utiču na povećanje prodaje. Saradnja dva uigrana tima od kojih jedan organizuje, smišlja, pravi idejna rešenja i pripreme za štampu a drugi sve realizuje na terenu uz poznavanje materijala, montaže, spoljnih uslova itd. mora da završi uspešno.

Jedan od primera je recimo brendiranje maloprodajnog objekta. Nakon što marketing tim pošalje adresu i layout objekta, produkcijski tim obilazi isti i pravi projekat sa merama. Šalje ga marketingu kompanije uz sugestije na šta treba da se obrati pažnja prilikom izrade rešenja. Skreću pažnju na vrstu podloge, probleme na terenu, kako bi šta moglo da se reši itd. Po dostavljenom projektu marketing tim izrađuje vizuelna rešenja za spoljašnost I unutrašnjost objekta po tačnim merama. Izrađuju se pripreme za štampu i šalju se u produkciju. Nakon štampe i sušenja istih, montažerski tim kreće na teren da sve postavi/zalepi. Prilikom realizacije moguće je da se naiđe na neslaganja, problem u uklapanju, problem sa površinom itd. i uz informacije montažera sa terena marketing tim reaguje i sve bude uspešno rešeno da datuma već uveliko najavljenog otvaranja, koje ne može da se pomera. U ovim slučajevim često nema mesta za korekciju, pošto se brending postavlja na dan pre otvaranja i sve mora da odgovara.
U slučaju da imamo propuste obe ekipe moraju biti spremne da ih rešavaju na licu mesta u kratkom vremenskom roku. Tim za produkciju i montažu mora biti dobro upoznat sa standardima naše kompanije, opremom koju koristimo i načinom na koji izlažemo robu. To mnogo pomaže kada treba da se da predlog za neku novu samostojeću policu, “parazit” policu, shelf stopper ili da se izmisli novi projekat koji treba da služi povećanju prodaje.
Bez obzira jeste li velika kompanija ili mali privrednik morate pronaći najbolje rešenje za svoje potrebe. Izaberite partnera koji kao odliku poseduje brzinu, kvalitet, maksimalnu prilagodljivost vašim potrebama i koji kontinuirano ulaže u edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenih kao i u vrhunsku opremu i nove tehnologije. To će vam garantovati brzu, pouzdanu i kvalitetnu uslugu. Kada ga nađete trebate se potruditi da to postane dugogodišnji partnerski odnos.

Podelite sa prijateljima