Štamparija kao dobavljač ili kao partner?

Svi koji su se ikada bavili nabavkom iz oblasti marketinga, znaju koliko to ume da bude mučan posao. Na prvi pogled sve deluje jednostavno – nađeš dobavljače, skupiš ponude, prezentuješ ih nadređenima i izaberete. Međutim, da li je baš tako?

Operativci u ovom poslu će vam odmah reći da nije baš jer ukupni troškovi nisu obavezno u proporciji sa niskom cenom nabavke roba i usluga pa ako izaberete najnižu ponudu, ne znači obavezno da ćete imati najniže troškove za određeni posao. A evo i zašto je to tako:

Dobavljač ili partner? U čemu je razlika?

Štampari, uglavnom nesvesno, tokom svog rada i postojanja biraju jedan od ova dva puta. Kada se odluče da se bore niskom cenom kao što to radi većina njih u Srbiji, grčevito se bore da održavaju najniže troškove počev od odabira tehnologije, gde se bira starija i proverena tehnologija koja ima najniže troškove eksploatacije, preko izbora repromaterijala (gde se uvek traži najniža ponuda medija, boja i potrošnog materijala), zatim preko ljudskih resursa (uglavnom nepostojanje pozicija razvoja, dizajna, projektovanja i kontrole) pa sve do radnog prostora, vozila, alata i sl. Kada ovu dramatičnu kontrolu troškova sprovedete u delo, sa aspekta štampara, vaša usluga se svodi na proizvod, jer je jedini kanal komunikacije sa kupcima najniža cena po jedinici mere i tu se sva kreativnost završava.

Model štampara dobavljača je odličan za sve kupce koji u svom kolektivu imaju ljudske i materijalne resurse za projektovanje, tehnički i dizajnerski razvoj i kontrolu. Ukoliko ovi resursi ne postoje kod kupca i zahtevaju se od štampara, on će morati da angažuje “rezerviste” i onda nastaju problemi zbog nedostatka rutine, procedura i sl. Najveći rizik ovog modela su greške i ponavljanja zbog pogrešnog odabira materijala, nedostatka informacija za terensku montažu, pogrešnih dimenzija a što na kraju dovodi do glavnog problema – kašnjenja. Sa druge strane, kod kupaca kod kojih je do kraja definisan svaki korak u procesu brendiranja objekata/vozila/događaja, ovo je savršen izvođač jer se njime materijalizuje ulaganje u sopstvene kreativne resurse i planski traži najnižu cenu jer mu više od toga i ne treba.

Drugi put koji štampari biraju je put štampara partnera sa kupcima. Ovim putem idu oni štampari koji pružaju širi spektar usluga i grafiku velikih formata vide malo drugačije – kao kompleksnu uslugu koja podrazumeva projektovanje (izlazak na teren, snimanje na terenu svih elemenata koje treba uključiti u proces brendiranja, sagledavanje tehničkih mogućnosti i ograničenja, sastavljanje pisanih instrukcija za dizajnere koji će raditi na razvoju rešenja), razvoj tehničkog rešenja, razvoj dizajnerskog rešenja, produkciju, doradu i on-site instalaciju materijala.

Ovaj pristup donosi intenzivne troškove jer angažuje specijaliste iz različitih oblasti procesa, ali u globalu smanjuje rizik greške, skraćuje vreme reakcije i realizacije, uvodi rutinu u proces i sigurnost u tok posla, koji svakako smanjuje stres na svim nivoima rada. Štampar je u ovom slučaju partner kupcu jer zajednički sa njim radi na razvoju čitavog posla i praktično u delu projektovanja, dizajna i razvoja predstavlja neku vrstu outsource-ovanog sistema na koji se kupac oslanja. Ovaj model je svakako primarno namenjen kupcima koji nemaju sopstvene razvojne kapacitete ili ne žele da se bave time. Prednost ovog modela se ogleda u upravljanju rizikom – sve greške nastale usled pogrešnih mera, grafičkih rešenja, tehničkih rešenja ili odabira materijala padaju na teret štampara i tu leži benefit za kupca, zbog kojeg je i rečeno na početku da niska cena nije garant sveukupno nižih troškova projekta, jer ovde kupca ne interesuju troškovi koje donose ponavljanja i kašnjenja.

Na pitanje o ovoj temi, sa pozicije profesionalca sa 16 godina iskustva u oblasti, odgovor je jednostavan- zavisi čime raspolažete i šta tražite.

Model najniže cene, tzv. “štampar dobavljač” je odličan ako imate svoj tehnički i dizajnerski studio, ljudske i materijalne resurse da projektujete brendiranje (merenje, crtanje), razvijate sami dizajn i kvalitetno planirate tehnička rešenja.

Model “štampara partnera” je namenjen kupcima koji nemaju sopstvenih resursa za razvoj, projektovanje, ili prosto imaju aktivno upravljanje rizicima i svesno žele da ga eliminišu, bacajući akcenat na momenat da imaju sve troškove unapred jasno i precizno definisane.

A za kupce koji nisu sigurni, predlažemo da pre svega sagledaju svoje mogućnosti unutar kolektiva, pre svega u pogledu ljudskih resursa i sredstava sa kojima raspolažu, a onda da ih analitički suoče sa zahtevima ka brendiranju koje će imati u narednom periodu. Bez ove analize, svako prikupljanje ponuda je rad na slepo i vodi vas u grešku. U tom smislu upamtite da će se brže zaboraviti niska cena nego što će se pamtiti loš kvalitet.