Klijenti uvek mogu sve sami da urade. Ali ne moraju.

Podelite sa prijateljima

Baš kako naslov kaže – klijenti mogu sve, ali ne moraju. Za sve aktivnosti vezano za marketinške nabavke i poslove brendiranja je neophodno da imate odgovaraju-će znanje i vreme. Za znanje znamo da mnogo vredi, a za vreme svi kažu da je novac. Upravo zbog toga svim kupcima pružamo dodatnu vrednost za njihov novac – ulažemo svoje znanje i iskustvo, a štedimo njihovo vreme, a time i novac.

Premda zvuči kao stereotip, u suštini i jeste tako – za svaki zahtev za brendiranjem objekta, flote vozila ili događaja, mi izlazimo na teren. Zašto? Zato što naše oči vide «više». Skoro pa bukvalno 🙂

Mi proveravamo dimenzije objekta ili vozila, sagledavamo tehničke mogućnosti i ograničenja, stanja površina, predlažemo načine brendiranja i raspoložive tehnike, kako bismo za svoje kupce napravili najbolju kombinaciju sa raspoloživim resursima klijenta – vremenom, budžetom i tehničkim rešenjima koji će dugoročno biti najefikasnija i najisplatljivija opcija za planiranu kampanju po sistemu «najbolje za uloženi novac».

Mi duboko verujemo u ove vrednosti i svu tehničku dokumentaciju koju razvijamo, obezbeđujemo da klijentima bude na raspolaganju online 24/7, svih 365 dana u godini, jer je transparentna nabavka imperativ dobre saradnje.

U praksi, to izgleda otprilike ovako – projekat brendiranja koji sadrži sve tehničke informacije o određenom poslu (dimenzije, informacije o tehničkim rešenjima, ograničenjima, rokovima, zatim fotografije, objašnjenja i sl.) mi postavljamo na, klijentu otvorenu, online lokaciju našeg servera kojoj on može pristupiti u bilo kom trenutku. Zahvaljujući tom dokumentu klijent dobija transparentnu, proverljivu ponudu, a po odobrenju i kasnije završetku posla, na istom mestu može da pronađe i fotografije završenog posla i konačnu fakturu koja mora da se poklapa sa svim tehničkim detaljima projekta i odobrenom ponudom.
Konačan cilj ovakvog pristupa je izgradnja poverenja kod kupaca jer su svi elementi posla potpuno dostupni i proverljivi, što je u vremenu u kojem živimo i radimo pomalo zaboravljeno. Proces brendiranja treba da bude jasna i precizno definisana usluga, a želimo da sa kupcima gradimo isti takav odnos – da smo im partneri, pre nego obični dobavljači, te da naš rast mora biti vezan sa njihovim.

Podelite sa prijateljima