Klijenti uvek mogu sve sami da urade. Ali ne moraju.

Podelite sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Baš kako naslov kaže – klijenti mogu sve, ali ne moraju. Za sve aktivnosti vezano za marketinške nabavke i poslove brendiranja je neophodno da imate odgovaraju-će znanje i vreme. Za znanje znamo da mnogo vredi, a za vreme svi kažu da je novac. Upravo zbog toga svim kupcima pružamo dodatnu vrednost za njihov novac – ulažemo svoje znanje i iskustvo, a štedimo njihovo vreme, a time i novac.

Premda zvuči kao stereotip, u suštini i jeste tako – za svaki zahtev za brendiranjem objekta, flote vozila ili događaja, mi izlazimo na teren. Zašto? Zato što naše oči vide «više». Skoro pa bukvalno 🙂

Mi proveravamo dimenzije objekta ili vozila, sagledavamo tehničke mogućnosti i ograničenja, stanja površina, predlažemo načine brendiranja i raspoložive tehnike, kako bismo za svoje kupce napravili najbolju kombinaciju sa raspoloživim resursima klijenta – vremenom, budžetom i tehničkim rešenjima koji će dugoročno biti najefikasnija i najisplatljivija opcija za planiranu kampanju po sistemu «najbolje za uloženi novac».

Mi duboko verujemo u ove vrednosti i svu tehničku dokumentaciju koju razvijamo, obezbeđujemo da klijentima bude na raspolaganju online 24/7, svih 365 dana u godini, jer je transparentna nabavka imperativ dobre saradnje.

U praksi, to izgleda otprilike ovako – projekat brendiranja koji sadrži sve tehničke informacije o određenom poslu (dimenzije, informacije o tehničkim rešenjima, ograničenjima, rokovima, zatim fotografije, objašnjenja i sl.) mi postavljamo na, klijentu otvorenu, online lokaciju našeg servera kojoj on može pristupiti u bilo kom trenutku. Zahvaljujući tom dokumentu klijent dobija transparentnu, proverljivu ponudu, a po odobrenju i kasnije završetku posla, na istom mestu može da pronađe i fotografije završenog posla i konačnu fakturu koja mora da se poklapa sa svim tehničkim detaljima projekta i odobrenom ponudom.
Konačan cilj ovakvog pristupa je izgradnja poverenja kod kupaca jer su svi elementi posla potpuno dostupni i proverljivi, što je u vremenu u kojem živimo i radimo pomalo zaboravljeno. Proces brendiranja treba da bude jasna i precizno definisana usluga, a želimo da sa kupcima gradimo isti takav odnos – da smo im partneri, pre nego obični dobavljači, te da naš rast mora biti vezan sa njihovim.

Podelite sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email