Autografika u funkciji promocije brenda

Podelite sa prijateljima

Autografika je veoma bitan element marketinga i koristimo je već preko 10 godina u brendiranju flote dostavnih vozila. Od tada do danas kvalitet folija i štampe je znatno napredovao a sa njima i dizajnerska rešenja kao i sam način obraćanja gledaocu autografike tj. potencijalnom potrošaču.
Većina rešenja je sadržala sliku proizvoda i mnogo boja što je bilo veoma konfuzno za razumevanje poruke u hodu tj prolazu. Prve štampane autografike, ra-đene pre 10 i više godina, su brzo bledele, odlepljivale se i lako habale pod meha-ničkim uticajem krošnji drveća. Današnja grafička rešenja su drastično napredovala u vizuelnom smislu, kao i tehnologija folija, zaštitnih sredstava, štampe i same aplikacije, pa je kod nas već standard laminacija grafike odn. dodatna zaštita štampe providnom folijom jer otisci postaju drastično otporniji na mehanička oštećenja iz saobraćaja i redovnog pranja.
Naša vozila se kreću i unutar i van naseljenih mesta, sva su brendirana uglavnom tipskim korporativnim rešenjima što ima svojih i prednosti i mana, a trudimo se da uvek budu čista pa da ta poruka koju nose zaista bude dostupna i tako ostavi dobar utisak. Samo dizajnersko rešenje može da ulepša ili da naruži vozilo bez obzira koliko je poruka čitka i jasna pa i o tome treba voditi računa.
Nama je mnogo bitna pedantnost prilikom izrade autografike ali i vremenska tačnost zbog logistike, jer ipak pričamo o dostavnim vozilima koja su praktično svaki dan u upotrebi.
Imajući u vidu činjenicu da nam otisci na pojedinim vozilima efektno traju već preko 4 godine bez pada kvaliteta rešenja (još uvek nisu izbledela ili se odlepila), pojavila nam se dilema da li da nastavimo sa ovim pristupom na koji zaista nemamo primedbi, ili da koristimo neka jeftinija rešenja koja ćemo češće menjati.

Podelite sa prijateljima