Dan 18. novembar 2020.

Autografika kao kontinuirani servis

Proces započinjemo proverom specifikacije vozila jer se često desi da u dokumentaciji postoji greška – netačne dimenzije, neucrtana vrata na komori kamiona ili prikolice, pogrešna oznaka modela kombi vozila itd. Takođe, dešava se da je vozilo imalo neku havariju te…